สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมงานมหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน”

    📅 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564
     🏥 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     👩‍⚕️🧑‍⚕ โดยหน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จำนวน 5 คน พร้อม บุคลากรหน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา
      🤝 ร่วมงานมหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน”
      🙏 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตรและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน
       ✍️ เพื่อการเกษตรที่ทรงตระหนักถึงปัญหาและความเสื่อมโทรมของดิน
ไม่ว่าจะเป็นดินเปรี้ยว ดินเค็ม เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ “ผืนดิน”
อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านคลังอาหาร
        👉 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี


#STIN #ExpertswiththeHeart

Comments are closed.