สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 👉จัดกิจกรรมจิตอาสาบริการวิชาการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

  เมื่อวันที่ 23กุมภาพันธ์2565
🏥ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
    👉จัดกิจกรรมจิตอาสาบริการวิชาการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
    ☝️โดยนำถุงปันน้ำใจ ข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เด็กพิการและครอบครัว จำนวน 100 คน
ณ สมาคมศูนย์การเรียนรู้คนพิการโดนครอบครัว แขวงลำผักชี เขตหนองจอก 

Comments are closed.