สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม Workshop การทำ CPR & AED ปฐมพยายามเบื้องต้น อุ้มยกเคลื่อนย้าย

  วันที่ 7 พฤษภาคม 2565
        จิตอาสานักศึกษาพยาบาล ในโครงการ  “STIN อาสา”  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
       นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข และผศ.ดร.พรพิมล อาภาสกุล จัดกิจกรรม Workshop การทำ CPR & AED ปฐมพยายามเบื้องต้น อุ้มยกเคลื่อนย้าย ทำแซนวิช เพนท์กระเป๋าผ้า และสันทนาการ ให้กับเด็กนานาชาติ ในการจัดงาน World Wide Conferences Bangkok

#STIN #STINอาสาต้านภัยCovid19 #ExpertswiththeHeart
#นักศึกษาพยาบาลจิตอาสา #นักศึกษาพยาบาลสภากาชาดไทย

Comments are closed.