สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดี 👏👩‍💼นางสาวศศิธร  ภักตรนรา นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565

👏ขอแสดงความยินดี 👏👩‍💼นางสาวศศิธร  ภักตรนรา นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

👏ขอแสดงความยินดี 👏

นางสาวศศิธร  ภักตรนรา นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565

  👉ได้รับทุนรางวัลรองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา   เชาวลิต ประจำปีการศึกษา 2565  จำนวน 1 ทุนๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

Comments are closed.