final

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx

❤️ขอแสดงความยินดี🥳
👉สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย👏
ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx
🔺212 คะแนน 🔺
👉ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564 (ครั้งแรก วันที่ 27 กันยายน 2565)
🔷สถาบันมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศและเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 (สป.อว.) รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ. 2565 ต่อไป

Comments are closed.