สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทาน ส.ค.ส.และของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

วันที่ 14 มกราคม 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทาน ส.ค.ส.และของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แก่ ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ ผศ.ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ
และคณะทำงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง
ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Comments are closed.