หน่วยครัวพระราชทานอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

จิตอาสาจากบุคลากรสถาบัน เข้าร่วมปฏิบัติงานในหน่วยครัวพระราชทานอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563

Comments are closed.