256608

หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565
หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

Add a Comment

You must be logged in to post a comment