NES_8341

หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมคณะ
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

Comments are closed.