อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลิกภาพ”

วันที่ 21 มกราคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลิกภาพ” เพื่อให้บุคลากรทราบถึงวิธีการที่ถูกต้องและนำไปพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในแก่บุคลากรและสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก ครูมิ้นท์ อรชพร ชลาดล ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพจากสถาบัน Pronality Academy และผู้ประกาศข่าวหลักของช่องไทยรัฐทีวี เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลิกภาพ” รุ่นที่ 1 ให้แก่บุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ชีวะพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และประธานคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Comments are closed.