อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกัน ควบคุมและปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2563

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกัน ควบคุมและปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2563 ให้กับ บุคลากร และนักศึกษาพยาบาล  เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2563

Comments are closed.