ออกบูธแนะแนวการศึกษาในงาน Open House Nursing Expo 2020

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษาในงาน Open House Nursing Expo 2020 เปิดบ้านสถาบันพยาบาลจากทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่จัดโดย ชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย  ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Comments are closed.