เปิดโครงการ Open House ด้านผู้สูงอายุ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ดำเนินโครงการ Open House ด้านผู้สูงอายุ เพื่อให้บริการการพยาบาลแก่ผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ ตรวจร่างกาย ตรวจวัดมวลกระดูก ตรวจมวลกาย (Body Composition) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้า และ ตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม แก่ผู้สูงอายุจำนวน 58 คน เมื่อวันสาร์ ที่ 7 กันยายน 2562 ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Comments are closed.