แข่งขันกีฬา Gown games

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา Gown games  ระหว่างวันที่ 8 – 27 มกราคม 2562 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  การจัดแข่งขันกีฬากาวน์เกมส์นี้เป็นการเพิ่มความสามัคคี และสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะ ประกอบด้วย  คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยโดยสถาบันการพยาบาลฯ ได้จัดส่งนักกีฬาทั้งหมด 4 ชนิดกีฬาได้แก่ วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน ฟุตซอล
สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับรางวัลดังนี้
1. วอลเล่ย์บอล ประเภททีม หญิง ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ 
2. วอลเล่ย์บอล ประเภททีม ชาย ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
3. บาสเกตบอล ประเภททีม หญิง ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

Comments are closed.