แนะแนวการศึกษา เปิดตลาดการเรียนรู้ “ACSP Educational Fair 1st

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เปิดตลาดการเรียนรู้ “ACSP Educational Fair 1st”  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และภายในงานมีผู้แทนสถาบันต่าง ๆเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้   โดยนักเรียนจะได้รับข้อมูลข่าวสารเส้นทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและมีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ตรงตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง

Comments are closed.