แสดงความยินดี

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต ในโอกาสได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ด้านผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ พ.ศ. 2562 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

Comments are closed.