แสดงความยินดี

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อาจารย์วิไลพร สิงหถนัดกิจ เนื่องในโอกาสได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล

Comments are closed.