แสดงความยินดี

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง  ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ประจำปีพุทธศักราช ประจำปี 2561 ประเภทรางวัล สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย

Comments are closed.