สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการจิตอาสาด้านบริการวิชาการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

    สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการจิตอาสาด้านบริการวิชาการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจา สถานการณ์โควิด-19 โดยคณะอาจารย์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการฉีดวัคซีน และให้ความรู้ในการดูแลตนเองหลังฉีดวัคซีน

Comments are closed.