โครงการอาจารย์เยาวชนจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนในชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก

โครงการอาจารย์เยาวชนจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนในชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ในชุมชนนุรู้ลอิสลามคลองสี่ (วังเล็ก) ในวันที่18มกราคม 2563 ณ ชุมชนนุรู้ลอิสลามคลองสี่ (วังเล็ก) เขตมีนบุรี โดยมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การล้างมือ การแปรงฟัน

Comments are closed.