โครงการ “ลาดเป็ดร่วมใจ รับมือได้ เมื่อภัยแล้งมา”

วันที่่ 2 ตุลาคม 2563 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ฝึกปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสาธารณภัย ได้จัดโครงการ “ลาดเป็ดร่วมใจ รับมือได้ เมื่อภัยแล้งมา” ณ ศาลาประชาคม หมู่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง กิจกรรมประกอบด้วย
1. การให้ความรู้เรื่องการเตรียมรับมือกับภัยแล้ง
2. การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลภาวะสุขภาพตนเองเมื่อภัยแล้งมาด้วยหลัก 4 อ. (อาการ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย)
3. การทำน้ำเกลือแร่ด้วยตนเองจากส่วนประกอบในครัวเรือนไว้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
4. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีคนเป็นลม และเป็นลมแดด
5. การฝึกช่วยเหลือคนหมดสติหยุดหายใจด้วย2มือ (CPR)

Comments are closed.