โครงการ STIN อาสาปันสุข

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  โดยชมรมอาสายุวกาชาด ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษา จัดโครงการ STIN อาสาปันสุข ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562  โดยได้ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะ  บริเวณศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งยังส่งเสริมความมีจิตอาสาของนักศึกษาอีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 40 คน

Comments are closed.