๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตกิยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระเจริญ

      ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตกิยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ทรงพระเจริญ

   ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร บุคลากรสถาบัน และนักศึกษาพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Comments are closed.