🎉 ขอแสดงความยินดีกับรองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และหัวหน้าสาขาวิชาพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ✍️ ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ทั้ง 4 ท่าน

📅 วันนี้ (20 ธันวาคม 2564 ) 📣📣  🏥 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
         🎉 ขอแสดงความยินดีกับรองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และหัวหน้าสาขาวิชาพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ✍️ ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ทั้ง 4 ท่าน
🤵‍♀โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหารสถาบัน
      🤝💐 ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับรองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
      🤵‍♀ อ.ดร.สุจรรยา โลหาชีวะ
      🤵‍♀ ผศ.ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี
      🤵‍♀ ผศ.กฤษณา พูลเพิ่ม

      👉 และอ.เนตดา วงศ์ทองมานะ  ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ “หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต”

💐👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏💐

    📌 ณ โถงอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

#STIN
#ExpertswiththeHeart

Comments are closed.