-ประจำปีงบประมาณ-256513-1-65

ขอเชิญเข้าร่วมกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานสู่ R2R (ครั้งที่ 1)

          ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานสู่ R2R (ครั้งที่ 1) โดยวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดร.วรพล วิแหลม หัวหน้างานบริการการศึกษา ...

PR

ขอเชิญผู้บริหารทุกระดับและทีม EdPEx ของสถาบัน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

          ขอเชิญผู้บริหารทุกระดับและทีม EdPEx ของสถาบันเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน EdPEx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์ก ...

S__30883875

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมงานมหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน”

    📅 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564      🏥 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย      👩‍⚕️🧑‍⚕ โดยหน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จำ ...

7 ธันวาคม-03

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตกิยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระเจริญ

      ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตกิยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ทรงพระเจริญ   ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร บุคลากรสถาบัน และนักศึกษาพยาบาล สถาบัน ...

615142

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

        วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นักศึกษาพยาบาลจิตอาสาในโครงการ STIN อาสา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรต ...

5 ธันวาคม-04

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

      ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ      น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้      ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันและนักศ ...

462561

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักศึกษาและบุคลากรสถาบัน

     วันที่ 1 ธันวาคม 2564 🏥สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  โดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา       💉จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักศึกษาและบุคลากรสถาบัน       👉โดยให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กับบุคลากรสถาบ ...

DSC_3903

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

     📆วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564    👩‍💼ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาพยาบาลสถาบัน      🙏ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักกา ...

IMG_7390

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม STIN รวมใจปันโลหิต เริ่มต้นความสุขด้วยการเป็นผู้ให้ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม STIN รวมใจปันโลหิต เริ่มต้นความสุขด้วยการเป็นผู้ให้ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ปีงบประมาณ 2565       ม ...

.jpg

✏️ ไปเรียนอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 🏫❌🦠

✏️ ไปเรียนอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 🏫❌🦠       ตอนนี้หลายๆโรงเรียนเริ่มที่จะเปิดทำการเรียนการสอนกันแล้ว แต่ปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ก็ยังไม่หมดไป ผู้ปกครองหลายๆท่านอาจกังวลถึงความปลอดภ ...