Nursing Expo Open House 2019

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมออกบูธในงาน เปิดบ้านพยาบาลทั่วประเทศ Nursing Expo Open House 2019 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าไอที แสควร์ หลักสี่ จัดโดยชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในสาขาพยาบาลได้ทำความรู้จักการเรียนการสอน ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย จากนักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ

Comments are closed.