การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

DSC1245

การบรรยายเรื่อง “Strategic planning : Reinventing STIN for sustainable development in Nursing Education”

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิดา พุทธิขันธ์ ผู้รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์งบประมาณและประกันคุณภาพ และฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ...

DSC1253

ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ ผศ.สมทรง จิระวรานันท์ ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ (หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ฯ)

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริห ...

_DSC0911

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ระหว่าง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565ดร.วรา สุวรรณสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรม เป็นประธานพร้อมรองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ที่กำกับดูแลงานวิจัย สถาบันการพยาบาลศรีสวร ...

_DSC0891

การประกวดร้องเพลง (Singing Contest) ของชมรมดนตรีสากล สโมสรนักศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเป็นประธานในกา ...

25651112-_DSC5088

กิจกรรมโครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565”

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ คำตัน ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมงาน ...

_DSC0251

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท จากบริษัท เค.ที. แลนด์ จำกัด

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยรับมอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท------------------------------------------จากบริษัท เค.ที. ...

NES_8341

หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ส ...

256608

หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบด ...