การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

51150

ให้ความรู้แก่บุคลากรสถาบัน เรื่อง จรรยาบรรณบุคลากรสถาบันและจริยธรรมในการสื่อสารยุคดิจิตอล

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดประชุม เรื่อง จรรยาบรรณบุคลากรสถาบันและจริ ...

S__3719182_0

ร่วมกิจกรรมหลักสูตรการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติ “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยหน่วยกิจการกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบัน เพื่อพัฒนา ...

211923

จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน ณ ชุมชนร่มทิพย์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ศูนย์บริการการพยาบาล นำอาจารย์และนักศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาสู่ชุมชน โดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนร่มทิพย์ เขตคลองสามวา กรุงเท ...

IMG_6629-1

กิจกรรม STIN อาสาบริจาคโลหิต ๑ คนให้ หลายคนรับ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  จัดกิจกรรม STIN อาสาบริจาคโลหิต ๑ คนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 4  ประจำเดื ...

2021

STIN อาสาบริจาคโลหิต ๑ คนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ ๓

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม STIN อาสาบริจาคโลหิต ๑ คนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 3  ป ...

DSC_5289

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“จริยธรรมในการสอนและสมรรถนะการตัดสินใจเชิงจริยธรรม”

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“จริยธรรมในการสอนและสมรรถนะการตัดสินใจเชิงจริยธรรม” ณ ห้องประชุมศักร ...

DSC_5076

รับรางวัลโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด ...

IMG_5647

กิจกรรม STIN อาสาบริจาคโลหิต ๑ คนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม STIN อาสาบริจาคโลหิต ๑ คนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 1  ประจำเดือ ...