การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

DSC1253

ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ ผศ.สมทรง จิระวรานันท์ ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ (หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ฯ)

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริห ...

DSC0992

ร่วมมอบกระเช้าผลไม้อวยพรและขอบคุณสื่อ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565สภากาชาดไทย นำโดย นายณัฐพงษ์ วัฒนไทยสวัสดิ์หัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศ และ นางสาวสมปรารถนา จินดารัตนวรกุลผู้แทนจากสถาบันการพยาบาลศ ...

3D9D0D3E-C95A-422B-B3D6-B08A7E858B18-L0-001

โครงการ “ STIN อาสา ” กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565จิตอาสานักศึกษาพยาบาลในโครงการ “ STIN อาสา ” สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยนำโดย ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโขร่วมกับองค์การบริหาร องค์การนิ ...

_DSC0048

“พิธีบายศรีสู่ขวัญ” หรือที่ เรียกกันว่า “รับน้องกระโปรงแดง”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขว ...

S__278741035

จัดการอบรมเรื่อง “สุขภาพกาย สุขภาพจิต เสริมพลังบวกและจิตวิญญาณความเป็นครูวิถีใหม่แบบ Self-Care”

เมื่อ️วันที่ 22-25 ตุลาคม 2565สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย ร่วมกับ ศูนย์วางใจ คณะภคินีศรีชุมพาบาลแห่งประเทศไทยจัดการอบรมเ ...

S__22544388

23 ตุลาคม 2565 “วันปิยมหาราช”

ในวันนี้เวลาประมาณ 07.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจ ...

_DSC9599

21 ตุลาคม 2565วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันพยาบาลแห่งชาติ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2565 ผู้ช่วยศาสตราจา ...

LINE_ALBUM_รับปริญญา 64 รับ 65_๒๒๑๐๑๘_28

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยา ...