สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย


  

              
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
             
  • เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี 2562

  • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 30 อัตรา


NEW!..สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (105 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย)
16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 06.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระรา...
NEW!..สัมมนาบุคลากร “ รวมพลัง STIN”
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากร “ รวมพลัง STIN” ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง และศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรร...
NEW!..ประกาศผลการสอบฯ ตำแหน่งวิศวกร
...
NEW!..รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรงอิสระ
...
NEW!..ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
NEW!..รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ประเภทรับตรงอิสระ
ประกาศผลการสอบข้อเขียนบุคลากรสถาบัน จำนวน 6 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ (ภายใน)
ติดตั้งหน้าต่างและบานเกล็ดอะลูมิเนียมระบายอากาศ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
ซ่อมแซมโครงสร้างฐานรากตึกสุทธาทิพย์
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 Admission
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นบุคลาสถาบัน ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ (ภายใน)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ (ภายนอก)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ (ภายใน)
พิธีสวมหมวก
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets