สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย


  

           
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
  • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Challenges in palliative nursing

  • แต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

  • สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

  • วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย


NEW!..รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประเภทโควตาโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
...
NEW!..ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
...
NEW!..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตาภาคตะวันออก
...
ทุนการศึกษาโครงการอบรมภาษาจีนทางการพยาบาล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Language Training Grant: Chinese Usage in Nursing) ประจาปี 2561
...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ปี 2561
แสดงความยินดี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 9
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปี 2561
แสดงความยินดี
บริจาคเงินสบทบทุนก่อสร้างอาคาร สิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม และผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Challenges in palliative nursing
แผนการรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets