สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  

              
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
             
  • รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓

  • ประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพยาบาล”

  • กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

  • รับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ประจำปี 2563

  • ขยายเวลาการรับสมัคร


NEW!..รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
...
NEW!..โครงการ STIN อาสาปันสุข
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  โดยชมรมอาสายุวกาชาด ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษา จัดโครงการ STIN อาสาปันสุข ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562  โดยได้ทำกิจกรร...
NEW!..ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน ประจำปีการศึกษา  2561 ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 จำนวน 6 ท่า...
บริจาคเงิน
เมื่อวันที่  9 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี รับมอบเงินจาก นางเพ็ญพักตร์ วัชรินทร์วงศ์ จำนวน 40,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา นักศึกษาพยาบาล สถาบันก...
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ต่ออายุฐานข้อมูลบริการศึกษาค้นคว้าและวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง จ้าง จ้างบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓
Nursing Expo Open House 2019
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว
ประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพยาบาล”
กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 22
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวสเตนเลสกันตกที่ระเบียงในตัวอาคาร ชั้น ๓ ถึงชั้น ๗ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ในตำแหน่งอาจารย์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets