สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  

              
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
             
  • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 30 อัตรา


NEW!..ประกาศขยายการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
...
NEW!..ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
...
NEW!..ประกาศผลการสอบข้อเขียนตำแหน่งนิติกร (ระดับปฏิบัติการ)
...
NEW!..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ในตำแหน่งอาจารย์
...
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลระบบการบริหารอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาดูแลระบบการบริหารอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างจ้างเปลี่ยนท่อเมนหลักระบบน้าประปา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเปลี่ยนท่อเมนหลักระบบนํ้าประปา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการ จ้างเดินสายและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมระบบ Access Control ประตูทางเข้าออกอาคารพระบรมคุณ
ประกวดราคาจ้างเดินสายและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมระบบ Access Control ประตูทางเข้า ออกอาคารพระบรมคุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศผลสอบการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ในตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์
พิธีประดับเข็มสถาบัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแอปพลิเคชันในการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการ คลอด ต่อการเผชิญความเจ็บปวดระยะคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของสตรีวัยรุ่นครรภ์แรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การเดินสายและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมระบบ Access Control ประตูทางเข้าออกอาคารพระบรมคุณ
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets