สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  

              
ออนไลน์ในขณะนี้ 5 คน
สถิติผู้เข้าชม
             
  • รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ PORTFOLIO

  • กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

  • รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓

  • รับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ประจำปี 2563

  • ขยายเวลาการรับสมัคร


NEW!..ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562
...
NEW!..ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์ประกอบ เครื่องปรับอากาศ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
...
NEW!..ขอเชิญร่วมต้อนรับและรับฟังการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “Transitions Theory: From Phenomenon to Nursing Education, Research, and Practice” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ...
กิจกรรม English Festival (LOI KRATHONG)
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยชมรมภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ สโมสรนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม English Festival โดยได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ Asian International festival (LOI KRATHONG) เมื่อวันที่ 7...
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ PORTFOLIO
ประชุมสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 23
งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44
พิธีบวงสรวงอาคารสุทธาทิพย์
ถวายราชสักการะ พระบรมรูปรัชกาลที่ 5
วางพวงมาลาสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
รับบริจาค
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สำหรับห้องเอกสารการพิมพ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพยาบาล”
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets