สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย


  

           
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
  • Congratulations

  • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 30 อัตรา

  • สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

  • วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย


NEW!..รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ในตำแหน่งอาจารย์
...
NEW!..ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยี่ห้อโอทิส ประจำอาคารพระบรมคุณ
...
NEW!..เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ต่อสัญญาเช่าห้องพักสำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1
...
NEW!..แสดงความยินดี
9 พฤศจิกายน 2561 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี ในโอกาสที...
รับมอบ "หุ่นคุณสมชาย"
ประชุมวิชาการ “Proactive for Pain Management in Harmony”
Congratulations
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออายุโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (BI : Business Intelligence) ปีงบประมาณ 2562
ร่วมแสดงความยินดี
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสร้อยสังวาล
วันปิยมหาราช
พิธีวางพานพุ่มถวาย ราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
แผนการรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets