สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย


  

           
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
             
  • กำหนดการสอบประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฯ 2562

  • การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทโควตาภาคตะวันออก)

  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี 2562

  • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 30 อัตรา


กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
...
NEW!..กำหนดการสอบประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฯ 2562
...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
...
ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 18
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 18 วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช...
อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment Version 3.0
รายงานประจำปี 2561
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างป้ายตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระ เกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และป้ายชื่ออาคารสิรินธรา นุสรณ์ ๖๐ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Enrollm ent for Education Solutions (EES) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขยายระยะเวลาการดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๒
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน
ถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดทำระบบเงินเดือน (Payroll) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แข่งขันกีฬา Gown games
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets