สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย


  

           
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
  • การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทโควตาภาคตะวันออก)

  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี 2562

  • รับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

  • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 30 อัตรา

  • สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

  • วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Enrollm ent for Education Solutions (EES) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอบรมสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
...
ขยายระยะเวลาการดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๒
...
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน
...
ถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดทำระบบเงินเดือน (Payroll) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แข่งขันกีฬา Gown games
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทโควตาภาคตะวันออก)
การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทการรับด้วย Portfolio)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนการสอน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นจำลองสถานการณ์ทำคลอดขั้นสูง (Sim Mom) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงเด็กทารกขั้นสูง (Sim baby) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างระบบภาพและเสียงดิจิตอล แ ขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ในตำแหน่งอาจารย์
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets