สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  

              
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
             
  • รับสมัครเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

  • ขอเชิญร่วมงานในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (105 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย)

  • เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

  • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 30 อัตรา


NEW!..ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์ AHU ห้องประชุมสงวนวรรณ เฟื่องเพ็ชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
NEW!..ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุฐานข้อมูล Proquest Nursing Allied Health Source โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
...
NEW!..ทำบุญถวายเทียนพรรษา
12 กรกฎาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรสถาบัน และนักศึกษาพยาบาล จัดกิจกรรมร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดปทุมวณ...
NEW!..พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิร...
NEW!..โครงการ 2 คน 2 วัย ใส่ใจดูแล ให้กับผู้สูงอายุ
NEW!..กิจกรรมพัฒนานักศึกษาพยาบาลตามอัตลักษณ์บัณฑิต
NEW!..กิจกรรมนำยาอเนกประสงค์พลัง 2 บวก
NEW!..กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต
NEW!..ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
NEW!..ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจาปีการศึกษา 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างเปลี่ยนท่อเมนหลักระบบนํ้าประปา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างเปลี่ยนเครื่องสูบนํ้าประปา และเครื่องสูบนํ้าแรงดัน พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างเดินสายและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมระบบ Access Control ประตูทางเข้าออกอาคารพระบรมคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรสถาบัน จำนวน 7 อัตรา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets