สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย


  

              
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
             
  • รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภท Admission)

  • เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี 2562

  • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 30 อัตรา


NEW!..รับรางวัลชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับอุดมศึกษา
18 พฤษภาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้ารับมอบรางวัลเกียรติยศโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนแก่...
NEW!..ขอเชิญบุคลากรสถาบันเข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวตกรรม"
...
NEW!..ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือการพยาบาลทารกแรกเกิดและหนังสือการพยาบาลพื้นฐาน ปฏิบัติการพยาบาล
...
NEW!..การบรรยาย
(๑๕/๐๕/๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการบรรยาย ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจากหลักสู...
NEW!..ขยายการรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลฯ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
NEW!..รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลฯ ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
NEW!..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2562 (ประเภทรับตรงร่วมกัน)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรสถาบัน
รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภท Admission)
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรงร่วมกัน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 และรายละเอียดการทำสัญญา
ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 19
ประกวดราคาจ้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ขยายการรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets