สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย


  

           
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี 2562

  • รับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

  • รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทการรับด้วย Portfolio)

  • รับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปี 2562

  • Congratulations

  • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 30 อัตรา

  • สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

  • วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย


NEW!..ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นจำลองสถานการณ์ทำคลอดขั้นสูง (Sim Mom) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
...
NEW!.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงเด็กทารกขั้นสูง (Sim baby) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
...
NEW!..ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างระบบภาพและเสียงดิจิตอล แ ขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
...
NEW!..รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ในตำแหน่งอาจารย์
...
NEW!..รับสมัครงาน 12 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอบรมสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ประกาศผู้ชนะการะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างระบบสารสนเทศด้วยระบบ RFID
ประกวดราคาซื้อชุดสร้างสถานการณืจำลอง พร้อมระบบประเมินผลและอุปกรณ์ประกอบ
ประกวดราคาจ้างระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนการสอน
ประกวดราคาซื้อชุดจำลองสถานการณ์ทำคลอดขั้นสูง
ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงเด็กทารกขั้นสูง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ประเภท Portfolio)
ประกาศรับสมัครผู้เข้าสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
ประกาศผู้ชนะการะเสนอราคา ขึ้นต่ออายุฐานข้อมูลบริการการศึกษาค้นคว้าวิจัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่อสัญญาเช่าห้องพักสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
ประกวดราคาจ้างระบบเครื่อข่ายเพื่อการเรียนการสอน
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets