สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยจัดพิธีวางพานพุ่มถวาย ราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารพระบรมคุณ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยมีหน่วยงานต่างๆ ในสภากาชาดไทย และหน่วยงานใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี

แสดงผลแล้ว 1968 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
นำเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวและหารือการทำข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยโคมัตสึ ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือกับสถาบันฯ
Open House 2015
ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 19
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th