สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยจัดพิธีวางพานพุ่มถวาย ราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารพระบรมคุณ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยมีหน่วยงานต่างๆ ในสภากาชาดไทย และหน่วยงานใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี

แสดงผลแล้ว 2051 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
ร่วมฟังการแสดงปาฐกถา
Open House 2015
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
การประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ “TNMC & WANS International Nursing Research Conference 2017: Culture, Co-creation, and Collaboration for Global Health”
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th