สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th