สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
อธิการบดีและทีมผู้บริหารmanager.jpg
แสดงผลแล้ว 19333 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
13.มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์ของบัณฑิต
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th