สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
อธิการบดีและทีมผู้บริหารmanager.jpg
แสดงผลแล้ว 18159 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
โครงสร้างสถาบัน
เอกลักษณ์ของสถาบัน
อัตลักษณ์ของบัณฑิต
ประกาศข้อบังคับ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th