สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
อธิการบดีและทีมผู้บริหารmanager.jpg
แสดงผลแล้ว 17432 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
อัตลักษณ์ของบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิทยาลัยพยาบาลสถากาชาดไทย ก้าวสู่ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th