สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
โครงสร้างสถาบันAll_AnnualReport2018_21.jpg
แสดงผลแล้ว 8530 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
เอกลักษณ์ของสถาบัน
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประกาศข้อบังคับ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
อธิการบดีและทีมผู้บริหาร
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th