สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประจำปี 2562

- ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 - รายการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)

แสดงผลแล้ว 144 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17.E-Service
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th