สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวทั่วไป  หน้าที่ 1
จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณะภัย ( I CAN DO CPR)
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย ( I CAN DO CPR ) โดยครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  เป็นการ Refresh CPR with AED and Standa...
ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต”
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ อาค...
แนะแนวการศึกษา เปิดตลาดการเรียนรู้ “ACSP Educational Fair 1st
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เปิดตลาดการเรียนรู้ “ACSP Educational Fair 1st”  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรากา...
วางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยสโมสรนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าสวนลุมพินี  และ...
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสถาบัน  ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรหน้าพ...
แสดงความยินดี
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต ในโอกาสได้...
บรรยายพิเศษเรื่อง เรื่อง“Transitions Theory: From Phenomenon to Nursing Education, Research, and Practice”
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส บรรยายพิเศษเรื่อง เรื่อง“Transitions Theory: From Phenomenon to Nursing Education, Research, and ...
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562
...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์ประกอบ เครื่องปรับอากาศ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
...
ขอเชิญร่วมต้อนรับและรับฟังการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “Transitions Theory: From Phenomenon to Nursing Education, Research, and Practice” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ...
กิจกรรม English Festival (LOI KRATHONG)
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยชมรมภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ สโมสรนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม English Festival โดยได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ Asian International festival (LOI KRATHONG) เมื่อวันที่ 7...
แสดงความยินดี
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ คุณชวลี อมาตยกุล ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญา พย...
แสดงความยินดี
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง  ในโอกาสที่ได้...
ประชุมสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 23
31 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราช...
งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยชมรมดนตรีไทย เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 "ดุริยกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์" ซึ่งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่ว...
พิธีบวงสรวงอาคารสุทธาทิพย์
24 ตุลาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีบวงสรวงอาคารสุทธาทิพย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มโครงการปรับปรุงฐานรากอาคารสุทธาทิพย์ และในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้บวงสรวงป้ายตราสัญ...
ถวายราชสักการะ พระบรมรูปรัชกาลที่ 5
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้นำคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เนื่องใ...
วางพวงมาลาสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีนำคณะนักศึกษาพยาบาล ร่วมวางพวงมาลาสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เ...
รับบริจาค
เมื่อวันที่  18 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี รับมอบเงินจาก นางสาวสุรีย์ สิริกรณ์ นางสาวศุภรัศมิ์ อริยกุลวรารักษ์ และนางสาวอุษณี เกิดพึ่งบุญประชา จำนวน 2...
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมผู้บริหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันสวรรคตสมเด็จพร...
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเท...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th