สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวทั่วไป  หน้าที่ 1
บริจาคเงิน
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี รับมอบเงินจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์  สิทธิไตรย์ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคาร สิริธ...
พิธีลงนามถวายพระพร
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ...
กำหนดการประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฯ 2562
รายละเอียด คลิก...
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ลงทะเบียน คลิก...
ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 18
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 18 วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช...
อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment Version 3.0
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตร่วมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย ได้จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ...
ถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด...
แข่งขันกีฬา Gown games
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา Gown games  ระหว่างวันที่ 8 - 27 มกราคม 2562 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  การจัดแข่งขันกีฬากาวน์เกมส์นี้เป็นการเพิ่มความ...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเคร...
วันมหาธีรราชเจ้า
วันนที่ ๒๕ พฤศจิกายน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยโดยสโมสรนักศึกษาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าสวนลุมพินี และพระบรมราชานุสาวรีย...
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 16
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก...
แสดงความยินดี
9 พฤศจิกายน 2561 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี ในโอกาสที...
รับมอบ "หุ่นคุณสมชาย"
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี รับมอบหุ่นคุณสมชาย จำนวน 20 ชุด จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอ...
ประชุมวิชาการ “Proactive for Pain Management in Harmony”
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Proactive for Pain Management in Harmony” ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม JW Mario...
Congratulations
...
ร่วมแสดงความยินดี
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี และผู้แทนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ร่วมแสดงความยินดีกับ รอ...
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมห...
วันปิยมหาราช
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยสโมสรนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีนำคณะนักศึกษาพยาบาล ร่วมวางพวงมาลาสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รั...
พิธีวางพานพุ่มถวาย ราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
21 ตุลาคม 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีวางพานพุ่มถวาย ราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีน...
เข้าร่วมประกวด ในกิจกรรม Young Crenoactive Awards 2018
25 กันยายน 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาสถาบันกาพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ส่งโครงการพยาบาลอาสา ส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ เข้...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th