สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวทั่วไป  หน้าที่ 1
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (105 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย)
16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 06.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระรา...
สัมมนาบุคลากร “ รวมพลัง STIN”
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากร “ รวมพลัง STIN” ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง และศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรร...
พิธีสวมหมวก
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ...
รับรางวัลชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับอุดมศึกษา
18 พฤษภาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้ารับมอบรางวัลเกียรติยศโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนแก่...
ขอเชิญบุคลากรสถาบันเข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวตกรรม"
...
การบรรยาย
(๑๕/๐๕/๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการบรรยาย ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจากหลักสู...
ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 19
วันนี้ (30 เมษายน 2562) เวลา 17.17 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติ...
บริจาคเงิน
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี รับมอบเงินจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์  สิทธิไตรย์ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคาร สิริธ...
พิธีลงนามถวายพระพร
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ...
กำหนดการประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฯ 2562
รายละเอียด คลิก...
ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 18
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 18 วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช...
อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment Version 3.0
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตร่วมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย ได้จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ...
ถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด...
แข่งขันกีฬา Gown games
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา Gown games  ระหว่างวันที่ 8 - 27 มกราคม 2562 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  การจัดแข่งขันกีฬากาวน์เกมส์นี้เป็นการเพิ่มความ...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเคร...
วันมหาธีรราชเจ้า
วันนที่ ๒๕ พฤศจิกายน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยโดยสโมสรนักศึกษาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าสวนลุมพินี และพระบรมราชานุสาวรีย...
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 16
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก...
แสดงความยินดี
9 พฤศจิกายน 2561 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี ในโอกาสที...
รับมอบ "หุ่นคุณสมชาย"
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี รับมอบหุ่นคุณสมชาย จำนวน 20 ชุด จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอ...
ประชุมวิชาการ “Proactive for Pain Management in Harmony”
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Proactive for Pain Management in Harmony” ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม JW Mario...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th