สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวทั่วไป  หน้าที่ 1
โครงการ STIN อาสาปันสุข
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  โดยชมรมอาสายุวกาชาด ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษา จัดโครงการ STIN อาสาปันสุข ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562  โดยได้ทำกิจกรร...
ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน ประจำปีการศึกษา  2561 ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 จำนวน 6 ท่า...
บริจาคเงิน
เมื่อวันที่  9 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี รับมอบเงินจาก นางเพ็ญพักตร์ วัชรินทร์วงศ์ จำนวน 40,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา นักศึกษาพยาบาล สถาบันก...
Nursing Expo Open House 2019
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมออกบูธในงาน เปิดบ้านพยาบาลทั่วประเทศ Nursing Expo Open House 2019 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าไอที แสควร์ หลักสี่ จัดโดยชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห...
กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
...
ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 22
วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 17.27 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำ...
STIN held a meeting with delegates from Ministry of Health, Brunei Darussalam and Ministry of Public Health, Thailand.
วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี และผู้บริหารสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศบรูไน ดารุสซ...
เสวนาอนาคตการวิจัยและนวัตกรรม
วันที่ 24 กันยายน 2562  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดโครงการเสวนาอนาคตการวิจัยและนวัตกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้ให้...
กิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบันฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบันฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต กิจกรรม “งานศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์และการเผยแพร่” โดย...
ครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งสภาการพยาบาล ปีที่ 34
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมงานครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งสภาการพยาบาล ปีที่ 34  ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ สภาการพยาบาล ...
รางวัลรองชนะเลิศ ด้านการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล
ขอแสดงความยินดีกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้านการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล  ในการประกวดการพัฒนาระบบและกลไกจริย...
รางวัล โครงการจิตอาสาดีเยี่ยม
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ GE ชวนคุณทำดี เพื่อสังคม ปี 2562 ที่จัดโดย สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ได้รับรางวัล โครงการจ...
พิธีบายสีสู่ขวัญรับน้องกระโปรงแดง
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยสโมสรนักศึกษาฯ  ได้จัดพิธีบายสีสู่ขวัญรับน้องกระโปรงแดง ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา ...
โครงการบริการวิชาการที่ชุมชนต้นแบบ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริการวิชาการในชุมชนต้นแบบ  โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมจัดฝึกทักษะการกู้ชีพให้แก้นักศึกษา กศน. 81 คน ณ ชุมชนนิมิตรใหม่ ซอย 1 มีนบุรี ...
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยสโมสรนักศึกษาฯ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยา...
มหาวิทยาลัยโคมัตสึ ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือกับสถาบันฯ
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วศะรงรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมา ฐิติพลธำรง ผู้ช่วยอธิกา...
STIN IN CO-OPERATION WITH JRCTCN OPENED THE PROGRAMME OF ACADEMIC EXCHANGE ON DISASTER NURSING 2019
วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการเปิดโลกทัศน์การพยาบาลสาธารณภัยร่วมกับเครือข่ายประเทศญี่ปุ่น” ณ ห้อง ๔๐๔ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพ...
ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 21
24 สิงหาคม 2562 เวลา 14.16 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยและนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไ...
Freshmen day
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยสโมสรนักศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรม Freshmen day ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการ...
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9 สิงหาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยคณะผู้บริหาร บุคคลากรสถาบัน และนักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริก...
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ถึง 2 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขึ้น ณ สถาบันการพยาบาลศรีสว...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th