สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวรับสมัครงาน  หน้าที่ 1
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรสถาบัน จำนวน 8 อัตรา
...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว สายวิชาการ ที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไป
...
ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว
...
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ในตำแหน่งอาจารย์
...
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
...
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
...

[1][2][3][4]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th