สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวรับสมัครงาน  หน้าที่ 1
ประกาศผลการสอบฯ ตำแหน่งวิศวกร
...
ประกาศผลการสอบข้อเขียนบุคลากรสถาบัน จำนวน 6 อัตรา
...
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ (ภายใน)
...
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นบุคลาสถาบัน ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ (ภายใน)
...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ (ภายนอก)
...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ (ภายใน)
...

[1][2][3][4][5]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th