สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา  หน้าที่ 1
ประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพยาบาล”
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพยาบาล” ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สีลม กรุงเ...
จิตอาสาสู่ชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยคณาจารย์และ นักศึกษาพยาบาล ปี 1- ปี4   รวมทำกิจกรรม "จิตอาสาสู่ชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ครั้งที่ ๑"...
เปิดโครงการ Open House ด้านผู้สูงอายุ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ  ดำเนินโครงการ Open House ด้านผู้สูงอายุ เพื่อให้บริการการพยาบาลแก่ผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ ตรวจร่างกาย ต...
การตลาดเชิงรุกกับงานบริการวิชาการ
เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยศูนย์บริการการพยาบาล จัดสัมมนาเรื่องการตลาดเชิงรุกกับงานบริการวิชาการ โดยได้รับเกียรติ จากอาจารย์ ดร.เอกก์  ภทรธนกุล อาจารย...
พิธีมอบประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ ประจำปี พ.ศ. 2561
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์  ศักดิ์ชัย  ลิ้มทองกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย  มอบประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ ประจำปี พ.ศ. 2561  ที่ห้องประชุม ม.จ.หญิง มัณฑารพ กมลาศน์&...
จิตอาสาสู่ชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยคณาจารย์และ นักศึกษาพยาบาล ปี 1- ปี4   รวมทำกิจกรรม "จิตอาสาสู่ชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ครั้งที่ ๑"...
รับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ประจำปี 2563
...
การประชุม เรื่อง Updated Competency of Nurse Practitioner in Thailand 4.0 Era
การประชุม เรื่อง "Updated Competency of Nurse Practitioner in Thailand 4.0 Era"วันที่ 3-7มิย.2562จัดโดยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์....
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยศูนย์วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม : การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562&...
สัมมนาการพัฒนาบัณฑิตด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บัณฑิต
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดสัมมนาการพัฒนาบัณฑิตด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562...
เชิญบุคลากรร่วมโครงการ Smart First Aid for STIN Staff
...
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม และกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา...
ขยายเวลาการรับสมัคร
...
ประชุมวิชาการ “Proactive for Pain Management in Harmony”
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Proactive for Pain Management in Harmony” ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม JW Mario...

[1][2]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th