สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา  หน้าที่ 1
การประชุม เรื่อง Updated Competency of Nurse Practitioner in Thailand 4.0 Era
การประชุม เรื่อง "Updated Competency of Nurse Practitioner in Thailand 4.0 Era"วันที่ 3-7มิย.2562จัดโดยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์....
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยศูนย์วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม : การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562&...
สัมมนาการพัฒนาบัณฑิตด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บัณฑิต
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดสัมมนาการพัฒนาบัณฑิตด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562...
เชิญบุคลากรร่วมโครงการ Smart First Aid for STIN Staff
...
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม และกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา...
ประชุมวิชาการ “Proactive for Pain Management in Harmony”
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Proactive for Pain Management in Harmony” ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม JW Mario...ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th