สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวการรับเข้าศึกษา  หน้าที่ 1
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรงอิสระ
...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ประเภทรับตรงอิสระ
...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 Admission
...
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรงร่วมกัน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์
...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2562 (ประเภทรับตรงร่วมกัน)
...
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562
...
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรงร่วมกัน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้  สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 จากทางเว็บไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)&n...

[1][2][3][4][5][6][7]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th