สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวการรับเข้าศึกษา  หน้าที่ 1
รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทการรับด้วย Portfolio)
...
แผนการรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
...
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (ทุกประเภท) พบอาจารย์ที่ปรึกษา
...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรงอิสระ
...
กำหนดการรายงานตัว การทำสัญญาเข้าศึกษาฯ การเข้าหอพัก และการปฐมนิเทศ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประเภทการรับแบบ Admissions
...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทรับแบบ Admission
...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ประเภทรับตรงร่วมกัน)
...

[1][2][3][4]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th