สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวการรับเข้าศึกษา  หน้าที่ 1
การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทโควตาภาคตะวันออก)
...
การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย)
...
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทการรับด้วย Portfolio)
...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ประเภท Portfolio)
...
รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทการรับด้วย Portfolio)
...
แผนการรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
...
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (ทุกประเภท) พบอาจารย์ที่ปรึกษา
...

[1][2][3][4][5]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th