สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  หน้าที่ 1
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลระบบการบริหารอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
...
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาดูแลระบบการบริหารอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
...
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างจ้างเปลี่ยนท่อเมนหลักระบบน้าประปา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเปลี่ยนท่อเมนหลักระบบนํ้าประปา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
...
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการ จ้างเดินสายและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมระบบ Access Control ประตูทางเข้าออกอาคารพระบรมคุณ
...
ประกวดราคาจ้างเดินสายและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมระบบ Access Control ประตูทางเข้า ออกอาคารพระบรมคุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแอปพลิเคชันในการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการ คลอด ต่อการเผชิญความเจ็บปวดระยะคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของสตรีวัยรุ่นครรภ์แรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การเดินสายและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมระบบ Access Control ประตูทางเข้าออกอาคารพระบรมคุณ
...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th