สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  หน้าที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Enrollm ent for Education Solutions (EES) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดทำระบบเงินเดือน (Payroll) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนการสอน
...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นจำลองสถานการณ์ทำคลอดขั้นสูง (Sim Mom) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงเด็กทารกขั้นสูง (Sim baby) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างระบบภาพและเสียงดิจิตอล แ ขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
...
ประกาศผู้ชนะการะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างระบบสารสนเทศด้วยระบบ RFID
...
ประกวดราคาซื้อชุดสร้างสถานการณืจำลอง พร้อมระบบประเมินผลและอุปกรณ์ประกอบ
...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th