สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  หน้าที่ 1
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ต่ออายุฐานข้อมูลบริการศึกษาค้นคว้าและวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓
...
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง จ้าง จ้างบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓
...
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓
...
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวสเตนเลสกันตกที่ระเบียงในตัวอาคาร ชั้น ๓ ถึงชั้น ๗ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเดินสายและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมระบบ Access Control ประตูทางเข้าออกอาคารพระบรมคุณ
...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวสเตนเลสกันตกที่ระเบียงในตัวอาคาร ชั้น ๓ ถึงชั้น ๗ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โ
...
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งราวสแตนเลสกันตกที่ระเบียงในตัวอาคาร ชั้นลอย - ชั้น ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th