สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งสภาการพยาบาล ปีที่ 34ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมงานครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งสภาการพยาบาล ปีที่ 34  ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ สภาการพยาบาล 
แสดงผลแล้ว 221 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
20 กันยายน 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th