สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
รางวัล โครงการจิตอาสาดีเยี่ยมสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ GE ชวนคุณทำดี เพื่อสังคม ปี 2562 ที่จัดโดย สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ได้รับรางวัล โครงการจิตอาสาดีเยี่ยม จากผลงานโครงการนักศึกษาพยาบาลอาสา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียนรู้วิถีชุมชน และรางวัลโครงการจิตอาสาระดับชมเชย จากผลงานโครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม ชุมชนพร้อมรับสาธารณภัย ใส่ใจสุขภาพ โดยมีรองอธิบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณาจารย์และนักศึกษา เข้ารับรางวัล เมื่อในวันที่ 10 กันยายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


แสดงผลแล้ว 173 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
19 กันยายน 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th