สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เสวนาอนาคตการวิจัยและนวัตกรรมวันที่ 24 กันยายน 2562  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดโครงการเสวนาอนาคตการวิจัยและนวัตกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้ให้เกียรติเปิดการเสวนาดังกล่าว ทั้งนี้มีคณะวิทยากร จาก สำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยท่าน รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการภารกิจ และ ผอ.อุไร เชื้อเย็น ผู้อำนวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ 
แสดงผลแล้ว 76 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
26 กันยายน 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th