สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปแสดงผลแล้ว 137 ครั้ง
การเจ้าหน้าที่
27 กันยายน 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th