สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานชั่วคราวแสดงผลแล้ว 49 ครั้ง
การเจ้าหน้าที่
8 ตุลาคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th