สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
พิธีบวงสรวงอาคารสุทธาทิพย์24 ตุลาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีบวงสรวงอาคารสุทธาทิพย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มโครงการปรับปรุงฐานรากอาคารสุทธาทิพย์ และในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้บวงสรวงป้ายตราสัญญาลักษณ์อาคารสิริธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา เพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วย โดยมีอธิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบัน เข้าร่วมพิธี

แสดงผลแล้ว 110 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
6 พฤศจิกายน 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th