สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพยาบาล”28 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพยาบาล” จัดโดยศูนย์วิจัยและนวัตกรรม  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สีลม กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนไปสู่การวิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลให้เจริญก้าวหน้าโดยการเพิ่มคุณค่าและคุณภาพของการปฏิบัติงานด้วยการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาล รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในเรื่องเทคนิคการเรียนการสอนสมัยใหม่เพื่อให้เกิดการวิจัยและนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ และนักวิจัยในระดับอุดมศึกษา 

แสดงผลแล้ว 87 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
29 ตุลาคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th