สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ถวายราชสักการะ พระบรมรูปรัชกาลที่ 5เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้นำคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แสดงผลแล้ว 47 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
6 พฤศจิกายน 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th