สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
รับบริจาคเมื่อวันที่  18 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี รับมอบเงินจาก นางสาวสุรีย์ สิริกรณ์ นางสาวศุภรัศมิ์ อริยกุลวรารักษ์ และนางสาวอุษณี เกิดพึ่งบุญประชา จำนวน 250,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกรรมของนักศึกษาพยาบาลจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย และสมทบทุนก่อสร้างอาคารสิริธรานุสรณ์ 
แสดงผลแล้ว 25 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
6 พฤศจิกายน 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th