สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
แสดงความยินดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง  ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ประจำปีพุทธศักราช ประจำปี 2561 ประเภทรางวัล สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย
แสดงผลแล้ว 60 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
7 พฤศจิกายน 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th