สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
กิจกรรม English Festival (LOI KRATHONG)สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยชมรมภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ สโมสรนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม English Festival โดยได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ Asian International festival (LOI KRATHONG) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โถงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันการพยาบาลศรีสรินทิรา สภากาชาดไทย 

แสดงผลแล้ว 46 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
8 พฤศจิกายน 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th